Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Monitor chladiva primárního okruhu

Monitor určený ke sledování a vyhodnocování spektrometrického profilu primárního chladiva v jaderných elektrárnách.

Zařízení se využívá k monitorování těsnosti palivových článků v jaderném reaktoru. Odebírá automaticky vzroky chladiva a provádí jejich spektrometrické měření HPGe detektorem a vyhodnocení. Výsledná data jsou automaticky odesílá do nadřízeného sledovacího systému.