Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Monitor netěsností

Monitor detekce netěsnosti parogenerátoru pomocí měření aktivity N16 a vzácných plynů.

Aktivita 16-N v ostré páře parovodního potrubí se stanoví na základě detekce fotonů záření gama pomocí scintilační detekční jednotky. Četnost impulsů z detektoru je sledována pomocí speciálního vyhodnocovacího spektrometrického systému. Zpracování a vyhodnocení dat z tohoto systému zajištuje spektrometrický SW společně s nadstavbovým autonomním vyhodnocovacím SW, který vyhodnotí pomocí matematických algoritmů netěsnost parogenerátoru ve fyzikálních jednotkách l/h.