Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

SW pro hodnocení procesů

Zákaznická řešení softwarů pro projektový management a hodnocení procesů.

TIPOM je procesně zaměřená aplikace pro řízení work-flow změn na zařízení a v dokumentaci o zařízení: zachycuje změnu od jejího počátku (požadavku) až po realizaci a vyhodnocení.

INDI je informační systém určený pro komplexní sledování a hodnocení nastavených indikátorů (ukazatele, meze). Pomocí vhodně nastavených indikátorů a skutečných hodnot lze na manažerské úrovni efektivně sledovat stav plnění mezí a kriterií.