Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Automatický měnič vzorků

Pokročilý automatický měnič vzorků pro gamaspektrometrii.

Pokročilý automatický měnič vzorků určený pro identifikaci a kvantifikaci radionuklidů v různých typech vzorků.

  • HPGe detektor součástí
  • Součástí softwarový balíček pro analýzu dat a ovládání procesu měření
  • Měření souboru až o 60 vzorcích