Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Automatický systém měření odpadů

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na čtyřech HPGe detektorech a stínicích blocích NUVIA.

Automatický měřicí systém NuWM MUM je navržen pro charakterizaci (tj. kvantitativní určení obsahu všech detekovatelných radioizotopů) nízko aktivních radioaktivních odpadů volně umístěných v měřicích kontejnerech. Měřicí systém vyhovuje standardům a bezpečnostním normám v jaderném průmyslu.