Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Gamaspektrometrický software NuSOFT GAMWIN

Software pro gamaspektrometrickou analýzu.

Software pro zpracování výsledků z gama spektrometrických měření. Systém obsahuje obvyklé funkce pro hledání píků a stanovení jejich plochy, prokládání píků (včetně fitování multipletů), odečet píků v pozadí, identifikaci nuklidů a stanovení aktivity včetně různých korekcí, stanovení MDA/MVA a reportovací nástroj.