Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

SW pro sběr dat a vizualizaci

Aplikace sloužící jako nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačních monitorovacích stanic nebo radiačních monitorovacích systémů budov.

RAMON aplikace je účinný nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a publikování dat přenesených přes GSM (GPRS) nebo pomocí ETHERNET připojení. Speciálně se jedná o data z radiačních monitorovacích stanic nebo z mobilních či přenosných přístrojů pro měření radiace.

DORMIS je účinný nástroj pro sledování dat uvnitř budov. Data ze všech připojených přístrojů instalovaných v síti budovy jsou sbírána do jedné databáze. Původně byl software navržen pro kontrolu dat radiačního monitoringu; nicméně může být rozšířen o různé typy senzorů.