Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

IS pro nakládání s radioaktivními materiály

Komplexní řešení pro nakládání s radioaktivními odpady, jaderným palivem a jinými radioaktivními materiály.

NuSOFT WASTIS je výborným řešením pro provozy generující nebo zpracovávající radioaktivní odpad a pro dočasná či trvalá jaderná úložiště. WASTIS zjednodušuje a optimalizuje veškeré aktivity týkající se odpadů jako jsou evidence, přesun, zpracování a sledování.

NuSOFT MBA je informační systém určený pro evidenci jaderného paliva a materiálů (tj. příjem, odvoz paliva včetně tvorby programu pro odvoz paliva mimo MBA). Informační systém dokáže generovat potřebné dokumenty pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA) a Euroatom.