Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Produkty

Všechny produkty jsou vyráběné jako zákaznická řešení a je možné je modifikovat dle konkrétních požadavků zadavatele.

Scintilační neutronové detektory

NuDET NEUTRON - vysoce účinné neutronové detektory bez 3He.

Přečíst více

Diagnostické zařízení pro zkoušení těžních strojů

Diagnostické zařízení (měřicí kufr) slouží pro sběr, archivaci, vyhodnocování a zobrazování časových průběhů fyzikálních a elektrických veličin při provozu a zkouškách těžních zařízení.

Přečíst více

Inteligentní gama sondy

Inteligentní gama sondy s velkým měřicím rozsahem.

Přečíst více

Scintilační detektory

Unikátní výroba detektorů s mnohaletou tradicí a dynamickým odbytem na domácím a zahraničním trhu.

Přečíst více

Radiační monitorovací stanice

Přenosná monitorovací stanice dávkového příkonu se satelitním nebo GPRS přenosem.

Přečíst více

Radiační portálový monitor

Systém pro sledování radiace uvnitř vozidel.

Přečíst více

Radiometrický vzorkovač vzdušniny

Velkoobjemový vzorkovač vzdušniny s automatickou regulací nastaveného průtoku.

Přečíst více

Monitor plynných výpustí

Zařízení pro gamaspektrometrické měření aktivity vzácných plynů ve výpustech z jaderných elektráren.

Přečíst více

Monitor netěsností

Monitor detekce netěsnosti parogenerátoru pomocí měření aktivity N16 a vzácných plynů.

Přečíst více

Monitor chladiva primárního okruhu

Monitor určený ke sledování a vyhodnocování spektrometrického profilu primárního chladiva v jaderných elektrárnách.

Přečíst více

Radiometrický analyzátor proudící tekutiny

MKP je radiometrický analyzátor umožňující sledovat buď aktivitu, nebo okamžité hodnoty měrné hustoty libovolné směsi proudící měřenou potrubní trasou.

Přečíst více

Automatický měnič vzorků

Pokročilý automatický měnič vzorků pro gamaspektrometrii.

Přečíst více

Výdejník kapalných látek

Zařízení je určeno pro skladování a následný automatický výdej kapalných látek v obchodním balení (kanystru) s identifikací obsahu pomocí štítku s čárovým kódem.

Přečíst více

Automatický systém měření odpadů

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na čtyřech HPGe detektorech a stínicích blocích NUVIA.

Přečíst více

Systém pro měření odpadů NuWM GAMS 4

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na třech HPGe detektorech.

Přečíst více

Systém pro měření odpadů NuWM GAMS 3

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů založený na HPGe detektoru.

Přečíst více

Systém pro měření odpadů NuWM GAMS 2

Semi-mobilní gamaspektrometrický měřicí systém založený na HPGe detektoru.

Přečíst více

Stínění radiace

NUVIA nabízí řešení pro stínění všech známých druhů záření.

Přečíst více

Mobilní laboratoř

Změnou vybavení může být laboratoř využita pro radiační, chemická, biologická nebo nukleární měření v rámci CBRN ochrany.

Přečíst více

Laboratorní vybavení a příslušenství

Digestoře, bezpečnostní kabinety, laminární boxy a kompletní nábytkové vybavení laboratoří.

Přečíst více

Prezentační a vizualizační informační systém NuSOFT PROSPECTUS

Systém NuSOFT PROSPECTUS slouží k přehrávání široké škály multimediálních souborů a prezentací na neomezeném počtu zobrazovacích panelů.

Přečíst více

Databázové systémy

Vývoj databázových systémů na zakázku pro různé typy provozů.

Přečíst více

IS pro nakládání s radioaktivními materiály

Komplexní řešení pro nakládání s radioaktivními odpady, jaderným palivem a jinými radioaktivními materiály.

Přečíst více

SW pro sběr dat a vizualizaci

Aplikace sloužící jako nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačních monitorovacích stanic nebo radiačních monitorovacích systémů budov.

Přečíst více

SW pro hodnocení procesů

Zákaznická řešení softwarů pro projektový management a hodnocení procesů.

Přečíst více

Informační systémy laboratorních procesů

Informační systémy NuSOFT CLARA a NuSOFT CHEMLAB jsou systémy typu LIMS pro chemické, radiochemické a radiometrické laboratoře, které slouží k pokrytí všech procesů implementovaných v těchto laboratořích.

Přečíst více