Facebook LinkedIn YouTube

Jaderná energetika

Dlouholeté zkušenosti, znalosti a kvalita ve specializovaných službách poskytovaných provozovatelům jaderných zařízení. Vývoj a výroba unikátních zařízení a aplikací.

  • Spektrometrie
  • Charakterizace odpadů
  • Radiační ochrana a monitoring
  • Kontinuální měření chemických parametrů
  • Radiochemie
  • Informační technologie
  • Diagnostika