Facebook LinkedIn YouTube

Radiační ochrana a monitorování

Vývoj a výroba zařízení a komponent na měření ionizujícího záření. Charakterizace radioaktivních odpadů a jaderných zařízení. Monitoring životního prostředí. Zajištění radiační ochrany v energetice, průmyslu, zdravotnictví a ve výzkumných institucích.

  • Měření a uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí
  • Speciální měření pro oblast jaderné energetiky
  • Radiochemická a radiometrická měření včetně měření in-situ na zařízeních jaderných elektráren
  • Výroba a dodávky zákaznických radiometrických zařízení
  • Komplexní služby související se zabezpečováním požadavků radiační ochrany v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu
  • Výroba vlastních radiometrických systémů a speciálních zařízení včetně detekčních částí, elektroniky a vyhodnocovacího SW
  • Školení a technická podpora