Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém Sledování neshod a událostí

15.12.2014

Divize vývoje SW dokončila v těchto dnech vývoj informačního systému Sledování neshod a událostí pro jednoho z nejvýznamnějších zákazníků ČEZ, a. s.

Tento systém kompletně pokrývá celou problematiku evidence a řešení všech typů nebezpečných situací (tzv. near miss), neshod a událostí ve všech firmách Skupiny ČEZ. Podnět k řešení near miss, neshody nebo události může podat jakýkoliv zaměstnanec ČEZ, a. s. nebo také pracovník subdodavatelů, a to dokonce i anonymně. Každého zadaného problému se následně ujímá speciální komise, která rozhoduje o způsobu jeho řešení, o jeho kategorizaci a o zpětné vazbě autorovi. Na základě provedené kategorizace umožňuje systém vyhodnocování jednotlivých typů neshod a událostí a odhalování systémových problémů.