Facebook LinkedIn YouTube

Zvyšujeme bezpečnost českých mezinárodních letišť

01.07.2021

Před několika týdny dokončila společnost NUVIA projekt, jehož základním cílem je zvýšení bezpečnosti českých mezinárodních letišť. V rámci zakázky v hodnotě téměř 40 milionů korun dodávala naše společnost Celní správě ČR systémy pro radiační monitoring a detekci gama a neutronového záření. Na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem – v Karlových Varech, Pardubicích, Brně - Tuřanech a Letišti Leoše Janáčka v Ostravě tak byly instalovány detekční brány a jednotlivé samostatné detektory.

Realizace zakázky započala podpisem smlouvy s Generálním ředitelstvím cel v únoru 2020. K předání projektu pak došlo v závěru března 2021. Celková doba realizace byla prodloužena v souvislosti s epidemií covid-19 a protiepidemickými opatřeními. Během roku tak byly na tato letiště pod značkou NUVIATech Instruments dodány detekční systémy, které jsou určeny pro rychlou kontrolu radioaktivní kontaminace zboží, materiálu a osob, které vstupují nebo vystupují v rámci neveřejného prostoru mezinárodních letišť.

Zakázka byla pro naši firmu specifická především ze dvou důvodů. Jednalo se o akci tzv. na klíč, kdy naše společnost zajišťovala vše od stavebních prací včetně potřebných správních řízení, přes vývoj, výrobu a instalaci detekčních systémů jako takových. Dalším specifikem byl rozsah projektu - v rámci České republiky se jednalo o jednu z největších zakázek z hlediska celkového počtu dodávaných zařízení.

Konkrétně bylo v rámci projektu dodáno 6 velkých a 6 kusů malých detekčních bran, 38 detektorů pro cestovní styk a 6 kusů skenerů určených pro kontrolu zavazadel.

Naše společnost se na zabezpečení letišť v oblasti radiačního monitoringu nepodílela poprvé – v roce 2017 bylo na letišti Václava Havla Praha instalováno 5 zařízení pro detekci ionizujícího záření u zásilek přepravovaných leteckou dopravou.