Facebook LinkedIn YouTube

Náš tým představil budoucnost jaderné energetiky v ČR více než 30 korejským firmám

09.06.2021

Díky spolupráci se společností Kompass Czech Republic s.r.o., Kompass Korea a korejskou agenturou na podporu obchodu a investic, Kotra, mohl tým z NUVIA a.s. prezentovat naši společnost a její zkušenosti v oblasti jaderné energetiky více než 30 korejským podnikatelským subjektům.

Projekt pro navázání nových kontaktů mezi českými dodavateli jaderných i nejaderných technologií pro energetiku a korejskými subdodavateli těchto technologií začal již v dubnu, kdy se uskutečnilo několik online schůzek s jednotlivými firmami, kterým jsme představili naši společnost a nastínili možnou formu další spolupráce.

Nejvýznamnější akcí celého projektu pak byl samotný webinář, kterého se účastnili zástupci korejských společností vyrábějících technologie a zařízení nejen pro jaderné a tepelné elektrárny. Obchodní ředitel NUVIA a.s. Aleš Dokulil a jeho tým v rámci třech prezentací představil jadernou energetiku v ČR s důrazem na Jadernou elektrárnu Dukovany, následně naši společnost a v neposlední řadě také legislativní požadavky v případě spolupráce se zahraničními dodavateli. Webinář proběhl v angličtině a zároveň byl tlumočen do korejštiny.

Hlavním cílem celého projektu je uvedení naší firmy do povědomí potenciálním partnerům v rámci dostavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.