Facebook LinkedIn YouTube

Divizí průmyslové automatizace jsme provedli více než 130 studentů SPŠT

03.06.2021

S ohledem na protiepidemická opatření jsme se letos rozhodli nepořádat den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Koho jsme ale nechtěli opomenout, jsou naši potenciální budoucí zaměstnanci z řad studentů Střední průmyslové školy Třebíč.

Proto jsme na přelomu května a června uspořádali celkem šest exkurzí pro studenty této školy. Jednalo se o studenty druhých a třetích ročníků oborů mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, mechanik elektronických zařízení a oboru strojírenství.

V prostorách Divize průmyslové automatizace jsme provedli více než 130 studentů a jejich vyučujících, kterým jsme ukázali portfolio činnosti této divize.

Studenti byli během exkurze seznámeni s automatizací jako takovou, na námi vyrobených linkách jim vedoucí divize Roman Palát a další zaměstnanci ukázali, jaké technologie využíváme nebo jaké kroky vedou k sestavení celé montážní linky. Představení činností pak bylo vedeno vždy s ohledem na obor studentů.

Jako zpestření si mohli studenti vyzkoušet např. ovládání robotického stroje.

Pevně věříme, že výborná spolupráce se SPŠT bude pokračovat i nadále a zároveň, že v příštím roce budeme moci prostory DPA ukázat nejenom studentům.