Facebook LinkedIn YouTube

Nový systém osobní dozimetrie zprovoznili kolegové na Slovensku

27.05.2021

Naše dceřiná společnost na Slovensku NUVIA s.r.o. úspěšně dokončila rozsáhlou investiční akci pro společnost JAVYS, a.s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.), s názvem Inovace zařízení osobní dozimetrie. Projekt zahrnoval vedle zpracování projektové dokumentace rovněž i dodávku a montáž 2 ks zařízení OSL dozimetrie ((opticky stimulovaná luminiscence), včetně jejich integrace do již stávajících informačních systémů, jako jsou SEOD, ARSOZ, VAD.

Obě zařízení jsou v současné době ve dvouměsíčním zkušebním provozu a od 1. 8. 2021 zcela nahradí dosud používaný systém vyhodnocování osobních dozimetrů filmovou dozimetrií. Opticky stimulovaná luminiscence má ve srovnání s filmovou dozimetrií nesrovnatelné výhody, spočívající v jednoduchosti, ale i ve vysoké přesnosti hodnocení, operativně rychlejšího vyhodnocení, a tím i získání velkých časových úspor při monitorování velkého počtu uživatelů.

Pro společnost JAVYS, a.s., která se na Slovensku zabývá činnostmi v oblasti závěrečné fáze jaderné energetiky, vyřazováním jaderných zařízení z provozu, nakládáním s radioaktivními odpady nebo vyhořelým jaderným palivem, má inovace systému pro osobní monitoring pracovníků s ionizujícím zářením velký význam.