Facebook LinkedIn YouTube

Gamaspektrometrický software NUVIA je příkladem dobré praxe

16.04.2021

Gamaspektrometrický software NUVIA NuSOFT GAMWIN je zveřejněn na webu společnosti Embarcadero, která je předním dodavatelem nástrojů pro tvorbu SW aplikací. Náš GAMWIN je zde uveden jako příklad úspěšného vývoje informačního systému v integrovaném grafickém prostředí Delphi.

GAMWIN byl v NUVIA vyvinut pro zpracování výsledků gama spektrometrických měření a doplňuje tak naše systémy radiačního monitoringu nebo charakterizace radioaktivních odpadů po celém světě. Přitom slouží jak k identifikaci radionuklidů, tak i ke stanovení jejich aktivity.