Facebook LinkedIn YouTube

Akceptační testy zařízení v Jihoukrajinské JE absolvovány na výbornou

09.04.2021

Strojovnu výrobního bloku bude řídit modernizovaný systém

V Jihoukrajinské jaderné elektrárně proběhly akceptační testy naší dodávky zařízení turbinového ostrova pro 2. výrobní blok. Koncový uživatel tak po důkladné vstupní kontrole akceptoval dodávku bez výhrad. Dodaný NUVIA modernizovaný bezpečnostně důležitý systém kontroly a řízení provozu strojovny v hodnotě 9,7 milionů euro zahrnuje následující položky:

  • Podsystém SKŘ
  • Podsystém technologických ochran
  • Podsystém automatické regulace turbíny
  • Podsystém kontroly mechanických parametrů turbíny
  • Podsystém dálkového řízení výkonných mechanizmů
  • Podsystém signalizace
  • Podsystém diagnostiky, indikace, archivace a komunikace s IVS
  • Zařízení plnohodnotného trenažeru

Projekt byl financován z evropských fondů pro zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení.