Facebook LinkedIn YouTube

Projekty NUVIA v ukrajinské jaderné energetice dostávají nový rozměr

18.03.2021

Bylo podepsáno třístranné memorandum o spolupráci

Třístranná jednání mezi NUVIA a.s., jihokorejskou energetickou společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a Ukrajinskou státní agenturou pro řízení vyloučené zóny vyústila v podepsání Memoranda o spolupráci v oblasti zpracování radioaktivních odpadů (RAO).

Společnost KHNP využila dlouhodobé spolupráce a zkušenosti NUVIA s dodávkami několika projektů v oblasti managementu odpadů včetně speciálních metodik řízení RAO pro všechny ukrajinské jaderné elektrárny včetně Černobylské. Právě lokalitou Černobylské JE, která nese oficiální název „vyloučená zóna“, se zabývá Státní agentura pro řízení vyloučené zóny.

Na jednáních v Kyjevě předcházejících podpisu Memoranda představila korejská strana pokročilé technologie zpracování RAO, které mají za cíl značnou redukci jejich množství určeného ke kontrolovanému ukládání do úložišť. V případě realizace dohodnutých kroků mohou korejské technologie přinést nové postupy do Černobylské zóny.