Facebook LinkedIn YouTube

Projekt dodávky pro experimentální reaktor Jules Horowitz spěje do finále!

09.03.2021

Mostové jeřáby cestují do mezinárodního výzkumného centra Cadarache

NUVIA je generálním dodavatelem speciálních mostových jeřábů pro horké komory, které jsou budovány v rámci experimentálního jaderného reaktoru Jules Horowitz (JHR) ve francouzském Cadarache.

JHR je mezinárodní projekt koncepce a výstavby nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro testování materiálů a jaderného paliva, na kterém se podílí konsorcium výzkumných institucí a průmyslových podniků mnoha zemí. Na české straně se projekt realizuje pod taktovkou odborníků Centra výzkumu Řež, přitom ÚJV Řež, a. s., je garantem a koordinátorem celé české dodávky v rámci tohoto projektu. Po roce 2030 se má JHR stát unikátním experimentálním zařízením v celé Evropské unii. Zároveň bude reaktor sloužit k výrobě radioizotopů pro použití v nukleární medicíně napříč Evropou.

V horkých komorách bude připravováno palivo a vzorky materiálů určené k ozařování v reaktoru. Přičemž speciální mostové jeřáby budou během experimentů sloužit k transportu vysoce radioaktivních materiálů mezi jednotlivými horkými komorami. Jejich zvláštností je schopnost jeřábové kočky vyjíždět z velké komory, projíždět malou komorou do přestupních prostor a vracet se zpět s břemenem, jakož i možnost vyměňovat dva typy jeřábových koček.

Systém mostových jeřábů prošel náročným testováním na experimentálním pracovišti Centra výzkumu Řež a teď ho čeká transport do Cadarache na jihu Francie.