Facebook LinkedIn YouTube

Zařízení NUVIA bude měřit radioaktivitu v Saúdské Arábii

17.02.2021

Pomáháme chránit životní prostředí a obyvatelstvo

Divize radiometrických systémů uzavřela začátkem letošního roku kontrakt s organizací NRRC (Nuclear and Radiological Regulatory Commission) v Saúdské Arábii na dodávku a instalaci mobilního systému pro měření radioaktivity za pomoci aut a leteckých prostředků. NRRC je nezávislý právní subjekt se sídlem v Rijádu zřízený s cílem dohlížet na jadernou a radiační bezpečnost v zemi a chránit obyvatelstvo a životní prostředí před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření.

Dodávaný systém poskytne nepřetržité měření záření synchronizované s časováním a pozicí GPS a identifikaci radionuklidů. Systém je navržen tak, aby byl využitelný jak v automobilech, tak i v letadlech. V současné době probíhá výroba systému, obsahující mimo jiné i komponenty produktové řady NUVIATech Instruments – gama a neutronové detekční moduly, GM inteligentní sondy, vícekanálový analyzátor MCB a další. Poté bude následovat testování, kalibrace a certifikace celého systému a v průběhu měsíce září  poputuje systém do Rijádu, kde jej uvedeme do provozu a zároveň zaškolíme i personál.