Facebook LinkedIn YouTube

Velká výzva odstartována, NUVIA navrhne a dodá stínicí konstrukce pro výzkumný ústav Jülich

04.02.2021

Zapojili jsme se do dalšího projektu v mezinárodním vědecko-výzkumném centru ESS

NUVIA byla pověřena detailním návrhem, výrobou a instalací stínicích konstrukcí neutronového instrumentu SKADI pro německý výzkumný institut Forschungszentrum Jülich. Neutronový difraktometr SKADI je univerzální instrument pro širokou škálu výzkumných experimentů vyžadujících použití malého úhlu rozptylu neutronů. Mezi významné oblasti, na něž se instrument SKADI zaměřuje, patří mimo jiné biologický a lékařský výzkum, výzkum pokročilých materiálů, nanokompozitů a materiálů pro skladování energie. SKADI se po instalaci stane významnou součástí velkého výzkumného centra European Spallation Source ERIC ve švédském Lundu.

Stínicí konstrukce výzkumné kobky instrumentu, ve které bude umístěn zkoumaný vzorek s detektory, zahrnuje pevné a pohyblivé konstrukční části vyrobené z materiálů absorbujících neutrony a gama záření. Návrh stínicí konstrukce představuje náročný inženýrský úkol a vyžádá si úzkou spolupráci odborníků z oblasti jaderné fyziky, stavební mechaniky a materiálového inženýrství.  

Práce na návrhu konstrukce byly zahájeny v lednu letošního roku a dokončení celého projektu včetně instalace konstrukce ve Švédsku se předpokládá do konce roku 2023. Projekt biologického stínění difraktometru SKADI je další v řadě zakázek, které náš tým řeší při budování výzkumného centra ESS.