Facebook LinkedIn YouTube

Nová technologie rekrystalizace v Kralupech přinese řadu výhod

28.01.2021

Na kolaudaci nového provozu jsme si museli počkat 8 měsíců

V pondělí 26. ledna byla oficiálně spuštěna výroba surovin pro scintilační monokrystaly v nové části provozovny Divize technologie detektorů v Kralupech nad Vltavou. Úspěšným získáním kolaudačního rozhodnutí byl dokončen 8 měsíců trvající transfer technologie, kterou jsme převzali od dosavadního dodavatele surovin pro naši výrobu, společnosti Q Technologie z Plzně.

Instalované technologické zařízení umožní zpracování meziproduktů (odřezky, roztoky) z výroby anorganických scintilátorů a současně i vlastní přípravu vysoce čistých surovin pro jejich výrobu.

Cílem je jak využití zbytkového materiálu pří výrobě detektorů, tak i zpracování oplachových vod z výroby krystalů a předcházení vzniku nebezpečných odpadů. Výsledné technické řešení po integraci do stávající výroby umožní prakticky bezodpadové využití surovin a přispěje k významné  minimalizaci nákladů na suroviny pro vlastní výrobu.

Vlastní technologie přípravy spočívá v rozpuštění, filtraci, zahušťování a krystalizaci s následnou filtrací čistých surovin jako jodid sodný a jodid thalný. Tyto suroviny bude možno též modifikovat pro následné zvyšování kvality scintilačních materiálů nebo vývoj nových.