Facebook LinkedIn YouTube

Realizujeme významnou zakázku v projektu nejmodernějšího laserového zařízení na světě

14.01.2021

Na pracovištích ELI Beamlines v Dolních Břežanech se instaluje monitoring radiační situace a monitoring plynů

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum v Dolních Břežanech využívající nejintenzivnější laserový systém na světě. Poskytuje unikátní nástroj umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice. Jde o největší výzkumný projekt v dějinách České republiky a tým NUVIA je zapojen do jeho budování! V zakázce za 60 miliónů korun je NUVIA generálním dodavatelem systému monitoringu radiační situace a monitoringu plynů.

Monitorovací systém umožní uživateli získat přehled o celkové situaci v budovách včetně pohybu pracovníků v kontrolovaném pásmu a aktuálního stavu jejich radiačních dávek. Monitoring dávkových příkonů v interiérech laserových budov, koncentrace aerosolů ve ventilačním systému, povrchové kontaminace personálu a osobní dozimetrie zaměstnanců a dalších osob vstupujících do kontrolovaného pásma má přímý vliv na radiační bezpečnost a radiační ochranu v prostorách výzkumného centra.

Dvouletý projekt navazuje na předchozí zkušenosti NUVIA s dodávkou stínicího systému NuRAD pro střediska ELI Praha a Maďarsko a dodávkou softwaru RMS pro ELI Praha.