Facebook LinkedIn YouTube

Zapojení specialistů NUVIA do výzkumných a vývojových aktivit

20.11.2020

Přes 20 odborných článků vydáno v posledních letech

Specialisté NUVIA se kromě realizace náročných zakázek podílejí také na vysoce expertních mezinárodních výzkumných a vývojových projektech v oblasti aplikací ionizujícího záření, jaderné chemie, radiometrie, metrologie a souvisejících témat.

Výsledky výzkumu a vývoje jsou prezentovány na četných odborných konferencích v České republice a v zahraničí a také publikovány v odborných médiích.

Výčet článků vydaných v odborných časopisech jen za posledních 5 let je úctyhodný:

Výzkumné a vývojové aktivity specialistů NUVIA