Facebook LinkedIn YouTube

Zakázka pro firmu BV Cyclotron VU rozšířila naše portfolio produktů pro oblast nukleární medicíny

23.10.2020

Plnicí linka pro výrobu radiofarmak se instaluje v Nizozemí

V těchto dnech naši kolegové provádějí instalaci nového zařízení určeného pro výrobu radiofarmak u zákazníka v Holandsku. Jedná se o vývoj, výrobu, instalaci, kvalifikaci a následný 10letý servis automatické výrobní linky pro plnění radionuklidových generátorů. Radiofarmakum vyráběné na tomto zařízení bude sloužit k diagnostickým účelům na mnoha evropských pracovištích nukleární medicíny. Za jeho pomoci se bude provádět scanování funkce plic a krevního oběhu v plicích pacienta.

Při vývoji zařízení jsme spolupracovali s vědeckými pracovníky z Ústavu jaderné fyziky. Technického návrhu a výroby se zdárně ujali specialisté Divize průmyslové automatizace, programátoři NUVIA se postarali o vývoj řídicího SW.

Po zprovoznění výrobní linky u zákazníka proběhne její závěrečná kvalifikace před zahájením výroby radiofarmak, která je plánována na leden 2021.