Facebook LinkedIn YouTube

Odborníci se po roce setkali na semináři ENERGOCHEMIE

16.09.2020

V Třebíči se uskutečnil již 42. ročník odborného semináře

Ve dnech 10. a 11. září uspořádala NUVIA ve spolupráci s agenturou EventEra v Třebíči již 42. ročník odborného semináře ENERGOCHEMIE. I přes nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 se sešlo zhruba 40 pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru, aby si mohli navzájem předat novinky a vlastní zkušenosti. Seminář se může po léta pyšnit česko – slovenskou účastí. Jenže i tady zasáhly proticovidová opatření, kolegové ze Slovenska se tentokrát nemohli semináře zúčastnit.

NUVIA ve svém příspěvku představila nové technologie pro jadernou a radiační bezpečnost, seznámila účastníky s výsledky ukončených výzkumných a vývojových projektů Centra kompetence a Bezpečnostního výzkumu a rovněž informovala o nových projektech a výzvách do budoucna.