Facebook LinkedIn YouTube

Systém odvodu spalin pro KhNPP otestován

10.08.2020

Další projekt pro oblast přepracování RAO na Ukrajině jde do finále

V Třebíči se úspěšně dokončily zkoušky zařízení pro radiační a chemický monitoring odvodu spalin, které bude dodáno do spalovny pevných radioaktivních odpadů v Chmelnické jaderné elektrárně. Zkoušky (Factory acceptance tests) proběhly v našem výrobním centru v průmyslové zóně v Třebíči, a to za účasti partnerů z německého NUKEMu. Představitelé koncového zákazníka z Ukrajiny se museli spokojit s video a foto dokumentací průběhu testů, jelikož stále nemají možnost cestovat kvůli protikoronovým opatřením.

Systém monitoringu spalin bude zanedlouho dodán do Chmelnické JE a doplní tak cementační linku pro zpevnění kapalných radioaktivních odpadů, kterou NUVIA dodala do zmíněného komplexu na sklonku loňského roku. Komplex přepracování radioaktivních odpadů v Chmelnické jaderné elektrárně bude uveden do provozu do konce příštího roku a má za cíl značné snížení množství RAO a zvýšení jaderné a radiační bezpečnosti.