Facebook LinkedIn YouTube

Inovujeme systém osobní dozimetrie ve společnosti JAVYS

25.06.2020

Nový kontrakt NUVIA na Slovensku má 29 týdnů na náročnou realizaci

Naše dceřiná společnost NUVIA s.r.o. na Slovensku podepsala smlouvu se státní společností JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť), na inovaci zařízení osobní filmové dozimetrie. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž zařízení a příslušenství včetně integrace do již existujících systémů jako SEOD, ARSOZ, VAD. Stávající systém filmové dozimetrie se přitom během 29 týdnů nahradí systémem OSL dozimetrie. OSL, neboli opticky stimulovaná luminiscence má řadu předností v podobě vysoké citlivosti, možnosti okamžitého operativního vyhodnocení dozimetru na kterémkoliv dostupném čtecím zařízení nebo jednoduché manipulace s dozimetrickou kazetou.

Pro společnost JAVYS, která se na Slovensku zabývá činnostmi v oblasti závěrečné fáze jaderné energetiky, vyřazováním jaderných zařízení z provozu, nakládáním s radioaktivními odpady nebo vyhořelým jaderným palivem, má inovace systému pro osobní monitoring pracovníků s ionizujícím zářením velký význam.