Facebook LinkedIn YouTube

Získali jsme nový certifikát BOZP

16.06.2020

Úspěšně absolvovaný dozorový audit přinesl nový certifikát

Nezávislá akreditovaná mezinárodní certifikační společnost 3EC International s.r.o. provedla v naší firmě dozorový audit zaměřený na plnění požadavků norem v oblasti kvality, BOZP, IT služeb a ekologie. Cílem dozorového auditu bylo stanovit shodu systému managementu s požadavky příslušných systémových norem, stanovit schopnost systému managementu určit a zajišťovat plnění relevantních požadavků zákonů, předpisů a smluv, stanovit efektivnost systému a jeho procesů s ohledem na možná očekávání dosažených stanovených cílů klientem a v neposlední řadě i identifikovat oblasti pro možná zlepšení systému managementu.

Audit proběhl v sídle společnosti, ve vývojovém a výrobním pracovišti na Hrotovické ulici v Třebíči a ve výrobě scintilačních detektorů v Kralupech nad Vltavou. Auditován byl jak celý systém, tak i jednotlivé útvary s výjimkou pracovišť v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

V auditu jsme byli úspěšní, máme nový certifikát pro oblast BOZP ISO 45001, který nahradil OHSAS 18001. Zanedlouho nás čeká audit bezpečnosti informací, který je naplánován na konec měsíce června.