Facebook LinkedIn YouTube

Realizace projektu ve švédském Lundu pokračuje navzdory pandemii

12.06.2020

Nejvýkonnější spalační neutronový zdroj na světě má českou vzduchotechniku

Začátkem měsíce provedla NUVIA ve švédském Lundu kontrolu dodaného materiálu v zakázce dodávky vzduchotechnického systému pro budovu terče (Target Station HVAC) mezinárodního vědecko-výzkumného projektu ESS (European Spallation Source). Jelikož instalace potrubí vzduchotechniky již probíhá, zúčastnili se zástupci NUVIA i prohlídky stavby, kde na místě řešili připomínky firmy provádějící instalaci systému.

ESS je gigantickým mezinárodním projektem, díky němuž vznikne multidisciplinární výzkumné centrum založené na nejvýkonnějším zdroji neutronů na světě, který je nyní ve výstavbě.

NUVIA v roce 2016 uspěla ve výběrových řízeních a získala v tomto projektu zakázky za více jak 300 milionů korun. Realizace výše zmíněného projektu, jehož předmětem je dodávka technického návrhu a vzduchotechnického systému pro budovu terče, probíhá od začátku roku 2017. V současné době je již dodána převážná část materiálu a doplňují se komponenty dodatečně vyžádané zákazníkem v průběhu realizace.

Výzvou pro projektové manažery NUVIA v této zakázce je především nutnost koordinace většího počtu zainteresovaných stran – komunikace s přímým zákazníkem, s koncovým zákazníkem ESS a zprostředkování nutné komunikace se subdodavateli. Zároveň se řeší operativní otázky spojené s instalací zařízení na místě.