Facebook LinkedIn YouTube

Ukončen výzkumný a vývojový projekt Centrum kompetence s finanční podporou TA ČR

10.06.2020

Výstupy projektu nabízí na 65 výsledků pro možnou komercializaci

Po dobu 8 let spolupracovala NUVIA s řadou dalších subjektů z komerční i státní sféry na projektu Centra rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD. Celkové náklady projektu byly ve výši 342,4 mil Kč, přitom značnou část prostředků poskytla Technologická agentura České republiky.

Účelem projektu bylo dosáhnout zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a exportu českého průmyslu v oblasti výroby radiačních a jaderných detekčních technologií a inteligentních vyhodnocovacích systémů používaných jak v oblasti vlastního jaderně palivového cyklu, tak v ostatních průmyslových aplikacích i aplikovaném výzkumu, dále ve zdravotnictví, v dozorové činnosti, v aplikacích v geologii a v kosmickém výzkumu, a též v základním výzkumu.

Za celé období bylo řešeno 65 výsledků na úrovni prototypů, metodik, ověřených technologií, které v dalším období bude možno komercializovat. Také bylo dosaženo mnoho výsledků na úrovni funkčních vzorků, které bude potřeba dokončit na náklady vlastníků výsledku do úrovně prototypu.

Komercionalizace souvisí se společnostmi NUVIA a CRYTUR, které jsou etablovanými světovými distributory produktů v dané oblasti. Spolupracující organizace ČVUT UTEF, UK MFF, MO UNOB, TEMA a SÚRO budou i následně významnými partnery pro další spolupráci v následujících projektech VaV.