Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA Dosimetry si ověřila vlastní metody osobní dozimetrie v mezinárodním porovnávání EURADOS 2019

08.04.2020

Validace opět ukázala vysokou úroveň našich odborníků.

V loňském roce se NUVIA Dosimetry, s.r.o., již tradičně zúčastnila mezinárodního porovnávání EURADOS 2019. Laboratoř osobní dozimetrie NUVIA Dosimetry se těchto mezilaboratorních porovnávacích akcí zúčastňuje pravidelně od roku 2009 s cílem ověřit si přesnost stanovení dávek námi používaných metod. Je zde možnost vytvořit takové podmínky ozáření osobních dozimetrů, které bychom jinak nebyli schopni v ČR nasimulovat, a máme tak neustále možnost zlepšovat naše systémy.

Tentokrát bylo porovnání zaměřeno na dozimetry určené k monitorování osobních dávek na končetiny a oční čočku.

S dozimetry určenými k monitorování osobních dávek na končetiny (u nás konkrétně prstové termoluminiscenční dozimetry) se NUVIA Dosimetry zúčastnila porovnání naposledy v roce 2009 a cílem této akce bylo ověřit si přesnost systému v posledních 10 letech provozu. Pro dozimetry k monitorování osobních dávek oční čočky byla tato příležitost vůbec první, které jsme mohli využít.

S čistým svědomím můžeme říci, že si stále držíme výborné výsledky našich měření prstových dozimetrů při používání technologie TLD. Co se týče technologie filmové dozimetrie, jsme si při premiérovém porovnání našeho systému měření oční čočky založeném na bázi malého filmového dozimetru opět uvědomili výhodu této technologie. Touto výhodou je disponování nejen číselnými, ale také obrazovými podklady, které nám poskytují mnohem více důležitých informací. Samozřejmě i z loňského mezinárodního porovnání vyplynulo několik poznatků, kterými je potřeba se zabývat. Věříme, že po jejich důkladném prozkoumání posuneme naše systémy osobní dozimetrie zase o kus dál.