Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA vyvinula speciální sondu pro evropské výzkumné centrum

02.04.2020

Sonda umožňující detekci nízkoenergetického rentgenového záření.

Divize radiometrických systémů dodala do evropského výzkumného centra ELI Beamlines bezpečnostní smyčku se speciálně vyvinutou sondou na bázi plastového scintilačního detektoru, která umožňuje detekovat nízkoenergetické rentgenové záření. Sonda byla vyrobena ve spolupráci s Divizí technologie detektorů. Bezpečnostní smyčka je instalována uvnitř RTG kabiny, ve které probíhají experimenty s RTG trubicemi. Díky ní tak může obsluha monitorovat přítomnost nízkoenergetického rentgenového záření uvnitř kabiny. V případě neuzavření kabiny během experimentu je spuštěn audiovizuální alarm.