Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA vybavila regionální pobočky Úřadu veřejného zdravotnictví na Slovensku

16.03.2020

Úspěšně dokončená zakázka v radiačním monitoringu.

Naše dceřiná společnost NUVIA s.r.o. v rámci projektu „Nákup prístrojového vybavenia pre zložky RMS (Radiačním monitorovací sítě) a na ÚVZ (Úrad verejného zdravotníctva) v SR“ dodala na přelomu roku 5 ks měřidel kontaminace FH40, vyhodnocovací zařízení na termoluminiscenční dozimetry, 10 kalibračních etalonů a 15 ks inteligentních digestoří pro jednotlivé regionální pobočky Úřadu veřejného zdravotnictví na Slovensku. Kolegové dodali uvedené zařízení včetně instalací a školení na jednotlivá pracoviště klienta.