Facebook LinkedIn YouTube

Úspěšně jsme absolvovali zákaznický audit

06.02.2020

Oprávnění k dodávkám pro jadernou energetiku opět obhájeno.

Ve dnech 4. a 5. února 2020 zástupci ČEZ, a. s.; Slovenské elektrárne, a.s. a ŠKODA JS a.s. provedli v naší společnosti zákaznický audit zaměřený na realizaci bezpečnostně významných dodávek. Cílem tohoto auditu bylo prověření shody s požadavky Atomového zákona a podmínkami příslušných vyhlášek SÚJB.

Z provedeného auditu nebyly identifikovány žádné neshody a systém řízení společnosti NUVIA byl uznán jako plně funkční. Na základě výsledků auditu nám budou prodloužená Oprávnění k dodávkám pro jadernou energetiku do výše jmenovaných společností.

ÚJV Řež oprávnění - NUVIA a.s.