Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA s kolegy ze SÚRO instalovala monitorovací stanice na přehradě Kořensko

03.12.2019

Završení dvouleté spolupráce pracovních týmů NUVIA a.s. a SÚRO v.v.i.

Dva roky spolupracovala NUVIA s kolegy ze SÚRO v.v.i v rámci projektu SPOLMURA (Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat) na vývoji a výrobě monitorovací mini sítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod. Cílem projektu bylo vyvinout plně automatické stanice pro monitorování umělé radioaktivity ve vodách. Stanice nové konstrukce bude umožňovat nepřetržité bezobslužné stanovování aktivity v odpadních, povrchových a podzemních vodách. Stanice bude nezávislá na vnějším zdroji napájení, přenos dat bude zajištěn pomocí GSM sítě a alternativně satelitním přenosem (nezávislé na síti GSM).

Dvě monitorovací stanice byly zprovozněny na řece Moravě v Ivančicích a na Vltavě v Praze. Stanice v Kořensku byla díky komplikované situaci instalována později. Dne 22. října byla hladina vody pod přehradní nádrži na minimu, což umožnilo ukotvit sofistikovanou konstrukci s vertikálním pojezdem do dvanáctimetrové boční stěny přehrady v blízkosti vyústění kapalných výpustí z JE Temelín, a tím byl zkompletován prototyp monitorovací mini sítě.

Přístroj i konstrukce s vertikálním pojezdem byly vyrobeny v konstrukčních dílnách NUVIA, o ukotvení systému se postaralo SÚRO.

Minisíť tří monitorovacích stanic je teď testována v pilotním režimu s cílem ověřit citlivost systému na klíčové radionuklidy. Cílem je tento monitorovací systém začlenit do systému připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost v České republice.

Zdroj: https://www.suro.cz/cz