Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA zasvěcuje studenty do tajů osobní dozimetrie

21.11.2019

Pravidelné laboratorní cvičení pro studenty KDAIZ.

Pravidelně, již od roku 2012, připravuje naše dceřiná společnost NUVIA Dosimetry s.r.o. ve spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze laboratorní cvičení. Nejinak tomu bylo i letos, kdy na půdě naší Laboratoře osobní dozimetrie na Bulovce proběhlo cvičení zaměřené na jednu z metod integrální osobní dozimetrie – na metodu filmové dozimetrie. Při tomto cvičení se studenti seznámili se stručnou historií vývoje filmové dozimetrie, s jejím principem a jejími výhodami. Při exkurzi po Laboratoři osobní dozimetrie měli studenti možnost seznámit se s celým procesem přípravy filmových dozimetrů pro naše zákazníky, příjem ozářených dozimetrů ke zpracování, přípravu filmů k vyvolání, vyvolávací proces a vlastní měření filmů.

Následovala praktická část, při které studenti změřili vyvolané dozimetrické filmy připravené podle zadání úlohy v Laboratoři osobní dozimetrie. Naměřené výsledky poslouží studentům jako podklad pro zpracování vlastní studijní úlohy.