Facebook LinkedIn YouTube

Prezentujeme novinky na DRO v Mikulově

14.11.2019

NUVIA jako hlavní sponzor odborné konference.

Stejně jako předchozí roky, tak i letos se NUVIA zúčastnila jako hlavní sponzor tradiční odborné konference Dny radiační ochrany, jejíž XLI. ročník se uskutečnil v týdnu 04. 11. - 08. 11. 2019 na zámku v Mikulově. Konferenci pořádá Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT v Praze a Státní ústav radiační ochrany ve spolupráci s Českou společností ochrany před zářením a pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

NUVIA vedle detektorů ionizujícího záření představila i novinky určené k detekci radonu a stanovení radonového indexu pozemku, např. Lucasovy komory různých objemů.