Facebook LinkedIn YouTube

Portálové monitory NUVIA využívají hasičské záchranné sbory v celé České republice

07.11.2019

V polovině října proběhlo v prostorách blízko Automotodromu Brno rozsáhlé celodenní cvičení jednotek IZS zaměřené na dekontaminaci osob a techniky. Cílem výcviku bylo ověření místa k provedení dekontaminace osob a techniky při havárii na jaderném zařízení Dukovany, dále seznámení zástupců složek IZS s technikou k provedení dekontaminace a potřebnými silami a prostředky na zřízení dekontaminačního místa pro složky IZS.

Akce se zúčastnili příslušníci Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci Policie ČR, ZZS Jihomoravského kraje, zástupci dotčených orgánů krizového řízení, Armády ČR, České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice a další přizvaní odborníci. 

Součástí výcviku byla i komentovaná ukázka a prohlídka jednotlivých stanovišť. Na jednom ze stanovišť, konkrétně na pracovišti pro potřeby třídění a dekontaminaci osob a techniky, byly k vidění portálové monitory NUVIA. NUVIA tyto rámové monitory dodala v letošním roce Správě státních hmotných rezerv. Jednalo se o celkem 18 souprav přenosného rámového monitoru gama záření. Monitory jsou určeny pro rychlou detekci radioaktivní kontaminace osob a techniky při radiační mimořádné události vedoucí k možné masivní kontaminaci radioaktivními látkami.

Všechny detekční soupravy jsou uloženy ve třech přepravních kontejnerech; v jednom kontejneru je uloženo vždy 6 kompletních detekčních souprav a 1 testovací přípravek obsahující radionuklidový zdroj Cs-137. Každý takový kontejner využívají ke své činnosti Hasičské záchranné sbory krajů Jihomoravského, Jihočeského a Vysočiny.