Facebook LinkedIn YouTube

Pokračujeme ve spolupráci s KHNP

30.10.2019

NUVIA úspěšně prošla auditem korejské KHNP.

Právě jsme úspěšně absolvovali audit ze strany Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a budeme tak po další 4 roky patřit na seznam ověřených dodavatelů této společnosti. V rámci auditu hodnotili zástupci KHNP naše technické zázemí a zkušenosti, systém managementu kvality a další administrativní požadavky. Po úspěšném absolvování auditu jsme získali osvědčení o registraci. Spolupráce s tímto významným dodavatelem v oblasti jaderné energetiky, který je mj. jedním z favorizovaných dodavatelů nového dukovanského bloku, tedy může dále pokračovat!