Facebook LinkedIn YouTube

Detektory NUVIA dobývají scintilační trh v Japonsku

03.10.2019

Účastníme se vědecké konference SCINT 2019.

Celý týden, 30. 9. – 4. 10., se NUVIA účastní vědecké konference SCINT 2019 v japonském městě Sendai, kde na stánku prezentujeme scintilační materiály, produkty a pokroky ve výzkumu a vývoji nových scintilačních materiálů. Konference je zaměřená na scintilační materiály a jejich aplikace, nové scintilátory a jejich charakterizaci, mechanismy scintilace, mechanismy růstu krystalů a zejména na aplikace v oblasti detekce neutronů či zobrazovacích technik. Kromě posterových prezentací zde také jednáme o možné spolupráci s japonskými firmami za účelem expanze našich produktů na japonský trh.