Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA zlepšuje oblast BOZP

02.07.2019

Uskutečnilo se pravidelné školení QHSE manažerů skupiny Soletanche Freyssinet.

Začátkem června se v Paříži uskutečnil 3. ročník semináře QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) manažerů z celé skupiny Soletanche Freyssinet. Téměř 60 manažerů z celého světa, ze společností NUVIA, Freyssinet, Menard, Soletanche Bachy, Soletanche Freyssinet, Terre Armée, Sixense řešilo otázky týkající se BOZP, ekologie a bezpečnosti. Seminář zahájil Manuel Peltier, prezident společnosti Soletanche Freyssinet a jako hosté se zúčastnili i nejvyšší představitelé ostatních společností, včetně Bruna Lancii, CEO skupiny NUVIA.