Facebook LinkedIn YouTube

Produkty a systémy NUVIA byly použity při cvičném zásahu HZS na Slovensku

13.05.2019

Naše radiometrické systémy v akci.

NUVIA se na konci dubna zúčastnila dvoudenního cvičení na zásah HZS spojený s výskytem radioaktivních materiálů v areálu slovenského vojenského výcvikového prostoru Záhorie. Cvičení uspořádalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a výstavby s cílem proškolit hasiče na chování při haváriích spojených s přítomností radioaktivního zářiče. Cvičení probíhalo formou simulace havárie 5 automobilů, přičemž jeden měl varovnou nálepku Radioactive a úkolem zasahujících hasičů bylo kromě záchranných a vyprošťovacích prací také nalezení ztracených zdrojů.

NUVIA zde představila portfolio produktů určené pro radiační průzkum, mobilní přístroje pro monitorování radiační situace, gama kameru, dozimetry firmy Thermo Fisher a sondy pro povrchovou kontaminaci CoMo. Prezentována byla rovněž dodávka produktů pro Hasičský záchranný systém České republiky (18 ks portálových bran, systém FIXIS, robot Orpheus aj.). V reálných podmínkách byl předveden radiační portálový monitor Portal P pro chodce, který lze v případě potřeby rozšířit pro měření např. vozidel HZS. Dále byl představen modul DRONES-G se SW DRONIC, jeho funkce, schopnost detekce a identifikace.