Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA předala tablet výherkyni odborné vědomostní soutěže

07.05.2019

Sponzorujeme Jaderné dny na ZČU v Plzni.

Ve dnech 17. dubna až 22. května 2019 probíhá v prostorách Západočeské univerzity v Plzni výstava Jaderné dny 2019. V rámci výstavy se po celou dobu trvání konají oborné semináře a přednášky s jadernou tématikou. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si modely reaktorů, mlžnou komoru (na jejíž výrobě se NUVIA významně podílela), modely kontejnerů na použité palivo, model hlubinného úložiště, maketu palivové kazety reaktoru VVER 1000, měřič radioaktivity a mnoho dalšího. I NUVIA se této akce aktivně účastní, a to formou výstavy komponent a přístrojů pro měření radiace. Součástí akce  jsou i tematické přednášky pro studenty středních škol a s nimi spojené soutěže o tablety. NUVIA sponzorovala přednášku na téma Žijeme v poli záření a věnovala tablet výherkyni odborné vědomostní soutěže.