Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA získala certifikát od ukrajinské společnosti Energoatom

18.03.2019

Úspěšně jsme absolvovali audit.

Začátkem roku proběhl ve společnosti NUVIA úspěšný audit, jehož výsledkem je přidělení certifikátu „Rozhodnutí o schváleném dodavateli“ Národní jaderné energetické společnosti Energoatom. NAEK Energoatom provozuje všechny čtyři jaderné elektrárny na Ukrajině. Cílem auditu bylo prověřit systém řízení kvality v souladu se standardy SOU NAEK, včetně dokumentace, vztahující se k legislativě jaderné energetiky a dodržování příslušných standardů v praxi. Na základě přiděleného certifikátu NUVIA získala právo poskytovat pro NAEK Energoatom různé činnosti: návrh, výroba, dodávka a modernizace zařízení; vývoj, implementace a dodávka software; modelování, simulace a výpočty šíření ionizujícího záření; montáž dodaného zařízení; záruční a pozáruční servis dodaného zařízení a systémů. Platnost certifikátu je 2 roky.