Facebook LinkedIn YouTube

Představujeme zapojení NUVIA v projektech SMR ve Velké Británii a ve Francii

21.02.2019

Sponzorujeme odbornou konferenci Malé jaderné reaktory.

V polovině února se jako hlavní partner zúčastnila NUVIA již pátého ročníku odborné konference o malých jaderných reaktorech konané na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Mezi 160 účastníky akce jsme se mohli potkat se zástupci významných společností z Francie, Ruska, Indie, Japonska, Dánska, Koreji a Kanady a předat si tak zkušenosti z celého světa.

Letos se konference zaměřila na malé reaktory pro teplárenství. Účastníci mohli vyslechnout odborné přednášky, zkušenosti a vize v této oblasti. Martin Pazúr, předseda představenstva NUVIA a.s., seznámil přítomné s aktivitami skupiny NUVIA v programech SMR ve Velké Británii a ve Francii.