Facebook LinkedIn YouTube

Portálové monitory NUVIA využijí hasičské záchranné sbory v krajích Jihomoravském, Jihočeském a na Vysočině

13.02.2019

Úspěšně jsme dokončili zakázku pro SSHR.

Divize radiometrických systémů úspěšně dokončila zakázku, kdy Správě státních hmotných rezerv dodala 18 souprav přenosného rámového monitoru gama záření. Monitory jsou určeny pro rychlou detekci radioaktivní kontaminace osob a techniky při radiační mimořádné události vedoucí k možné masivní kontaminaci radioaktivními látkami.

Všechny detekční soupravy jsou uloženy ve třech přepravních kontejnerech; v jednom kontejneru je uloženo vždy 6 kompletních detekčních souprav a 1 testovací přípravek obsahující radionuklidový zdroj Cs-137. Každý takový kontejner využijí ke své činnosti Hasičské záchranné sbory krajů Jihomoravského, Jihočeského a Vysočiny.