Facebook LinkedIn YouTube

Detektory NUVIA měří množství sněhu v Alpách

11.01.2019

Spolupracujeme s univerzitou v rakouském Innsbrucku.

NUVIA úspěšně dodala systém pro měření množství sněhu pro Univerzitu Innsbruck v Rakousku. Základem systému je neutronový detekční modul. Tento modul měří kosmické neutrony, které procházejí atmosférou a rozptylují se v okolním prostředí. Neutrony se velmi dobře „odrážejí“ od vody (sněhu). Čím více vody v okolí, tím větší odezva detektoru. Dá se tedy použít například pro měření integrální charakteristiky sněhové pokrývky (výška, hustota) nebo půdní vlhkosti. Díky vysoké citlivosti použitého detektoru dosahuje systém velmi dobrých výsledků.