Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA nechyběla při slavnostním otevření komplexu pro zpracování RAO na Záporožské JE

04.01.2019

Podílíme se na modernizaci ukrajinských elektráren.

Dne 20. prosince 2018 proběhlo na Záporožské jaderné elektrárně za účasti prezidenta NAEK Energoatom Yurye Nedashkovského, zástupců Evropské komise, Společného ofisu pro podporu EK (JSO), zástupců dodavatelských společností, specialistů a jiných zúčastněných stran slavnostní otevření a představení moderního komplexu pro zpracování radioaktivních odpadů.

Projekt komplexu pro zpracování RAO v JE Záporoží byl realizován v souladu s moderními požadavky, aby byla zajištěna možnost přesunu radioaktivních odpadů pro dlouhodobé skladování. Nový komplex je plně v souladu s nejnovějšími globálními trendy v oblasti zpracování s radioaktivními odpady a je nejmodernějším na Ukrajině.

Této významné události se zúčastnil i Vadim Mirskij, ředitel pro mezinárodní projekty společnosti NUVIA a.s., která dodala do JE Záporoží systém chemického a radiačního monitoringu emisí ze spalovny pevných RAO a gama-spektrometrický systém měření radioaktivních odpadů.

Slavnostní otevření komplexu pro zpracování RAO na Záporožské jaderné elektrárně

Slavnostní zahajovací ceremoniál